Klassiek rijden

    Dag: 16 maj, 2018

    Del 2: Honda Civic 1975

    Som vi nämnde i den första delen så blev biltillverkare väl medvetna om att det enda sättet att fortsätta producera bilar var att följa de nya reglerna och riktlinjerna som länders regeringar hade satt. De flesta företag installerade så kallade katalytiska avgasrensningar i sina bilar som renade avgaserna innan de[…]

    Läs mer »