Klassiek rijden

    Dag: 5 januari, 2019

    Ford – En historisk bil

    Ford

    Från 1890-talet till 1920-talet var en bil bara en rik mans leksak. Tack vare Henry Ford, Ford Motor Company:s grundare, blev bilen tillgänglig till medelklassare. Ford inte bara uppfann en ny bil men också en billigare och mer effektivt sätt att tillverka bilar. Sedan blev Fords bilar inte bara ikoniska[…]

    Läs mer »