Klassiek rijden

    februari2020

    Ryska bilar

    Ryska bilar

    Ryska bilar är en symbol av oförstörbar motorisering. Genom åren har de blivit moderniserade på många olika sätt, men är mest kända av att de kan enkelt repareras. De blev konstruerade på så sätt att de flesta elementen kan utbytas med bara en skruvmejsel och en skiftnyckel. Det var så[…]

    Läs mer »